v.3.8 (AI v.0.4.53 - 2017.10.17) ACTIVE...
STATUS: last update: 21.11.2017 11:23:57