v.3.8 (AI v.0.4.55 - 2017.12.02) ACTIVE...
STATUS: last update: 14.01.2018 23:55:17