v.3.8 (AI v.0.4.6 - 2018.01.19) ACTIVE...
STATUS: last update: 20.01.2019 08:53:10